Hoe werkt het?

 

You(th) 4 Goals is opgedeeld in 4 delen:

             - SDG's: elk van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen wordt onder de loep genomen.

             - Quiz: inleiding tot de SDG's aan de hand van vragen. Je kan kiezen tussen twee niveau's.

             - Challenges: verschillende uitdagingen om zowel op individueel als klasikaal niveau aan te gaan.

             - Projecten: bibliotheek om acties binnen of buiten de school te organiseren. Je vindt er tips en tricks.

 

Je kan ervoor kiezen om te starten met de quiz en daarna de challenges aan te gaan. Maar kies er ook gerust voor om zelf een volgorde te bepalen en enkele onderdelen te gebruiken. Zo kan je bijvoorbeeld enkele quizvragen uitkiezen om de discussie op gang te trekken en daarna actief aan de slag te gaan rond een bepaald thema.

Gaan jullie nog een stapje verder en organiseer je graag een echte activiteit op school? Neem dan een kijkje bij 'projecten'. Daar vind je heel wat extra informatie over hoe je dit kan aanpakken.

Om je op weg te helpen met de website en je inhoudelijke achtergrondinformatie en ideeën te geven, ontwikkelden we een handleiding voor deze website. Hierin vind je nog heel wat extra informatie bij de quiz en uitdagingen.

 

Download de handleiding

 

 

VIA Don Bosco in het kort

 

VIA Don Bosco is een erkende Belgische ngo die onderwijsinstellingen en tewerkstellingsinitiatieven voor jongeren in Afrika en Latijns-Amerika steunt.
Al 50 jaar bieden wij pedagogische en financiële medewerking aan plaatselijke scholen. Het opbouwen van sociale & professionele competenties bij kansarme jongeren vormt de rode draad van onze projecten. Zo helpen we hen om actieve wereldburgers te worden en een plaats op de arbeidsmarkt te vinden. Tegelijk bouwen we bruggen tussen scholen in België en elders in de wereld. Zo timmert VIA Don Bosco aan de weg naar een rechtvaardige samenleving die beantwoordt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen.

 

Breng de wereld in je klas


VIA Don Bosco helpt jongeren in dialoog te treden met de wereld zodat ze handelen als verantwoordelijke burgers, die zich bewust zijn van het belang van internationale solidariteit en de mogelijkheden om zelf bij te dragen tot een eerlijkere wereld.


Hoe zien wij de toekomst?


Als Belgische en salesiaanse ngo geloven we in de sterkte van een menselijke ontwikkeling gebaseerd op een holistische benadering van vorming en onderwijs. Vorming is de hoeksteen van duurzame ontwikkeling. Het is ons inziens één van de belangrijkste instrumenten om uit de armoede te groeien en om aan een democratische, rechtvaardige en duurzame samenleving te bouwen. Dit is bovendien een belangrijke sleutel om de Sustainable Development Goals te behalen.